جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

نام: مارمولک خاردم مزین Ornate mastigure
نام علمی: Uromastyx ornata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: ایگوآناسانان
خانواده: مارمولک‌های اژدها
زیرخانواده: سوسمار خاردم
سرده: مارمولک خاردم
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT)، (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی سنومانین (۱۰۰/۵ تا ۹۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای کشورهای مصر، فلسطین، عربستان و یمن
زندگانی: ۱۲ تا ۲۰ سال
سن بلوغ: ۴ تا ۶ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۲۰ تخم
خوراک: گیاهان همچون سبزه، برگ، میوه و...
رنگ: سبز با حلقه‌های زرد رنگ، ولی در هنگام زادوری نرها رنگارنگ‌تر
اندازه: سر و بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۹/۵ سانتی‌متر
ویژگی: مارمولک خاردُم مزین جانوری روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی باریک و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی کوتاه، کلفت و پوشیده از پولک‌های خارشکل با ۲۰ تا ۲۳ حلقه و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده