​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

نام: لاک‌پشت ماداگاسکار Angonoka tortoise
نام علمی: Astrochelys yniphora
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: لاک‌پشت زمینی
سرده: Astrochelys
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: پارک ملی شاخاب بالی در شمال غربی ماداگاسکار
زادآوری: ۱ تا ۶ تخم
خوراک: گیاهان
ویژگی: لاک‌پشت ماداگاسکار دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، با وزن ۱۰/۳ کیلوگرم برای نرها و ۸/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده