جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پرتونقش

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پرتونقش

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پرتونقش

نام: لاک‌پشت پرتونقش Radiated tortoise
نام علمی: Astrochelys radiata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان زمینی
سرده: پرتونقش‌های ماداگاسکار
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و بوته‌زارهای منطقه‌های خشک جنوب و جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۴۰ تا ۵۰ سال
سن بلوغ: ۱۵ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۳ تا ۱۲ تخم، با ۱۴۵ تا ۲۳۱ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: گیاهان همچون سبزه، برگ، میوه و...
شکارگران: آدمی، پرندگان شکاری و مارها
رنگ: لاک قهوه‌ای تیره تا سیاه با نقش‌های ستاره‌مانند زرد یا نارنجی، اندام‌ها نیز به رنگ زرد و لکه‌ای سیاه بر روی سر
اندازه: وزن ۲۰ کیلوگرم برار نرها و ۱۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، لاک به درازای ۴۱ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت پرتونقش از زیباترین لاک‌پشت‌های جهان، جانوری تنهازیست، خشکی‌زی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای آرواره‌هایی پُرتوان و پوستی کلفت و پولک‌دار، دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت با ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - a-z-animals - animalia
نگاره: Tracy Aviary

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده