​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

نام: لاک‌پشت خال‌دار Spotted turtle
نام علمی: Clemmys guttata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: برکه‌زیان
سرده: Clemmys
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پیشین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنوب کانادا و شرق آمریکا
زندگانی: ۲۶ سال (بیشینه تا ۵۰ سال)
زادآوری: ۲ تا ۳ تخم (با ۴۴ تا ۸۳ روز زمان ماندن در تخم)
خوراک: همه‌چیزخوار همچون گیاهان آبزی، جلبک سبز، انگور خرس و جانوران کوچکی همچون کرم، لیسه، هزارپا، عنکبوت و...
ویژگی: لاک‌پشت خال‌دار دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها و با نقطه‌هایی زرد، همچنین دارای زیستگاه‌هایی همچون مرداب‌ها، باتلاق‌ها و چمن‌زارهای نمناک، بدنی به درازای ۳/۵ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده