​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

نام: لاک‌پشت پاسرخ Red-footed tortoise
نام علمی: Chelonoidis carbonarius
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: لاک‌پشت زمینی
سرده: لاک‌پشت‌های زمینی چلونویدیس
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: شمال آمریکای جنوبی
زندگانی: ۵۰ سال (بیشینه تا ۸۰ سال)
زادآوری: ۲ تا ۷ تخم (با ۱۵۰ روز زمان ماندن در تخم)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون گیاهان، قارچ‌ها، بی‌مهرگان و...
ویژگی: لاک‌پشت پاسرخ دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، با وزن ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده