​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا Aldabra giant tortoise
نام علمی: Aldabrachelys gigantea
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: لاک‌پشت زمینی
سرده: آلدابرایی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا، جزیره‌ای از کشور سیشل (دربردارنده‌ی نزدیک به ۱۰۰ هزار لاک‌پشت غول‌پیکر)
زندگانی: ۸۰ تا ۱۲۰ سال (بیشینه تا ۲۰۰ سال)
زادآوری: ۹ تا ۲۵ تخم (با ۸ ماه زمان ماندن در تخم)
خوراک: گیاهان
ویژگی: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا، دارای گردنی بلند و لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، با وزن ۲۵۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۵۹ کیلوگرم برای ماده‌ها و بدنی به درازای ۱۲۲ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت غول‌پیکر آلدابرا

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده