بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

چو یون فات Chow Yun-fat
نام بنیادین: چو یون فات Chow Yun-fat
زادروز: ۱۸ مه ۱۹۵۵
درگذشت: -
زادگاه: جزیره‌ی لاما، هنگ کنگ، چین
شهروندی: هنگ کنگی، چینی
سال‌های کار: ۱۹۷۳ تاکنون
فیلم‌های بنام: هنگ کنگ ۱۹۴۱ (۱۹۸۴) (۶/۸ :IMDB)، فردایی بهتر (۱۹۸۶) (۷/۵)، شهر در آتش (۱۹۸۷) (۷/۱)، داستان پاییز (۱۹۸۷) (۷/۷)، زندان در آتش (۱۹۸۷) (۷/۳)، فردایی بهتر ۲ (۱۹۸۷) (۷/۳)، قاتل (۱۹۸۹) (۷/۸)، خدای قماربازان (۱۹۸۹) (۷/۳)، جستجوی وحشی (۱۹۸۹) (۶/۶)، یک دزد (۱۹۹۱) (۶/۸)، زندان در آتش ۲ (۱۹۹۱) (۶/۸)، سرسخت (۱۹۹۲) (۷/۸)، تماس کامل (۱۹۹۲) (۷/۱)، آدمکش‌های جایگزین (۱۹۹۸) (۶/۲)، مفسد (۱۹۹۹) (۶/۱)، آنا و شاه (۱۹۹۹) (۶/۷)،‌ ببر خیزان، اژدهای پنهان (۲۰۰۰) (۷/۸)، نفرین گل طلایی (۲۰۰۶) (۷)، دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان (۲۰۰۷) (۷/۱)، فرزندان هوانگشی (۲۰۰۸) (۷)، کنفوسیوس (۲۰۱۰) (۶/۲)، شانگهای (۲۰۱۰) (۶/۴)، بگذار تا گلوله‌ها به پرواز درآیند (۲۰۱۰) (۷/۴)، پروژه گوتنبرگ (۲۰۱۸) (۷)
جایزه‌ها: ۱ بار برنده‌ی خوابیائو، ۲ بار برنده‌ی جایزه‌ی فیلم آسیا (از ۱ بار نامزدی)، ۳ بار برنده‌ی جایزه‌ی فیلم هنگ کنگ (از ۱۷ بار نامزدی)، ۱ بار برنده از جشنواره‌ی فیلم شانگهای، ۲ بار برنده‌ی اسب زرین (از ۳ بار نامزدی)، ۱ بار برنده از جشنواره‌ی فیلم آسیا پاسیفیک و...
دیگر: چو یون فات بازیگر توانمند سینمای هنگ کنگ و از بازیگران بزرگ سینمای رزمی است. او در بیش از ۱۰۰ فیلم به نقش‌آفرینی پرداخته است. از نامدارترین فیلم‌هایی که فات در آن‌ها بازی کرده، فیلم ببر خیزان، اژدهای پنهان (۲۰۰۰) است. این فیلم توانست ۴ جایزه‌ی اسکار، همچون جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود کند.
چو یون فات در فیلم‌های دو کارگردان نامدار هنگ کنگی جان وو و رینگو لام بازی کرده است. فردایی بهتر، فردایی بهتر ۲، قاتل، یک دزد و سرسخت به کارگردانی جان وو و شهر در آتش، زندان در آتش، زندان در آتش ۲ و تماس کامل به کارگردانی رینگو لام، فیلم‌هایی بودند که فات در آن‌ها به نقش‌آفرینی پرداخته است. این بازیگر افزون بر جایزه‌هایی که به‌دست آورده، ۱ بار نامزد جایزه‌ی ساترن و ۳ بار نامزد جایزه‌ی انجمن منتقدان فیلم هنگ کنگ شده است.

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

بازیگر هنگ کنگی، چینی: چو یون فات

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده